Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Vi leverer vakthold og sikkerhet ved arbeid på jernbane i hele landet

Lang erfaring

Våre ansatte har lang og bred erfaring fra alle typer arbeid på jernbanen.

Oppdatert

Vi gjennomgår årlige oppdateringskurs og godkjenninger.

Bredde i oppdrag

Vi har et bredt spekter av samarbeidspartnere slik at vi kan ta på oss alt av jobber, fra de store prosjektene til enkle befaringer og små oppdrag.

Planlegging og befaring

Ta gjerne kontakt i god tid før arbeidene starter slik at vi kan være med på planlegging fra startfasen. Vi blir gjerne med ut på befaring på deres prosjekt før arbeidene starter opp, det gjør at vi får god oversikt over hva som skal gjøres og hvor det skal utføres arbeid.

Vi er også godkjente på strekninger med:

  • European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Akseltellere

 

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Den som ved arbeider i eller i nærheten av sporet er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i Trafikkreglene blir fulgt og for å ivareta kommunikasjonen med togleder og/eller togekspeditør (eventuelt driftsoperatør).

Område innenfor 2,5 meter fra nærmeste skinne: Ved arbeid her skal det være HSV/LSV til stede og disponering av sporet.

Område utenfor 2,5 meter fra nærmeste skinne og frem til nabogrense eller annen naturlig avgrensing til offentlig eller privat eiendom: Arbeid her krever følge av HSV, eller at det settes opp barriere som hindrer personer, kjøretøy eller utstyr å komme i farlig nærhet til togtrafikken, og i tillegg skal sikre stabil underbygning.

Instruks fra Bane Nor om hovedsikkerhetsvakt (HSV)

Lokal sikkerhetsvakt (LSV)

LSV er den som på vegne av HSV er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i trafikkreglene blir fulgt på et lokalt arbeidssted underlagt en HSV.

Lokal sikkerhetsvakt ivaretar kommunikasjonen med HSV. Lokal sikkerhetsvakt brukes i de tilfeller det er flere arbeidslag på ett anleggsområde.

Leder for elsikkerhet (LFS)

LFS er personen som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet, jfr. FSE § 5. og for å ivareta kommunikasjon med LFK.

Ved arbeid der arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personer uten sikkerhetstiltak kan risikere å komme innenfor risikoavstanden 40 cm fra nærmeste spenningsførende del, enten direkte eller med verktøy eller materiell, er det krav til at leder for elsikkerhet er til stede og fastsetter sikkerhetstiltak og arbeidsmetode.

Vurderingsgrensen er seks meter fra høyspenningsanlegget. Er du innenfor vurderingsgrensen skal utpekt LFS vurdere sikkerhetstiltak.

Instruks fra Bane Nor om elsikkerhet

2. person ved frakobling

Ved arbeider der det kreves frakobling av kontaktledningsanlegget skal det være to personer til stede ved etablering av avvikling av sikkerhetstiltak.

En 2. person ved frakobling skal ha godkjent opplæring med gyldig elsikkerhetskort fra Bane NOR.

Hjelpearbeider

Vi leverer også alt av hjelpearbeidere til deres prosjekter på jernbanen.

Alle som skal delta i arbeid i og nær ved Bane NORs infrastruktur, skal gjennomgå sikkerhetskurs del 1+2.

Instruks fra Bane NOR om sikkert arbeid

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn